Mulčanje vej in grmovja

Mulčanje ali strojna odstranitev zarasti je postopek, s katerim premladimo zarasle obdelovalne ali travnate površine, kar je vitalnega pomena za kvalitetno izrabo površin bodisi v gospodarske bodisi v estetske namene.

Pomembno je, da je postopek mulčanja opravljen strokovno in kvalitetno, zato vam v našem podjetju zagotavljamo obdelavo z vrhunskimi stroji in ostalo opremo.

Za obnovo in oplemenitenje obdelovalnih površin so vam na voljo naslednje storitve:

  • Strojno mulčanje zaraslih ali z vejevjem prekritih travnatih površin.
  • Mulčanje nasadov jablan in ostalega sadnega drevja, ki pripomore k uspešni obnovi nasada. Delo opravimo s profesionalnim traktorskim mulčarjem, ki odvečni material naseklja v sekance in s tem omogoči oplemenitenje prsti.
  • Storitev mulčanja opravljamo tudi v gozdovih, kjer gozdne površine ustrezno pripravimo za pogozdovanje.

Aktualna prodaja izdelkov

Naša ponudba storitev je zelo obsežna, še vedno pa smo pripravljeni ustreči tudi dodatnim zahtevam in potrebam naročnika, zato se veselimo sodelovanja in vas vabimo, da nas kontaktirate.